Social media advertising: de belangrijkste factoren voor succes

Wereldwijd gebruiken bedrijven sociale media om producten en diensten te promoten. Door middel van social media advertising wordt geprobeerd om de aankoopintentie van klanten te verhogen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw sociale media advertenties succesvol zijn? Sociale media advertenties moeten zo worden ontworpen dat er rekening gehouden wordt met waar de klant aandacht aan geeft. Volgens deze studie van Alalwan spelen interactiviteit, informatie, waargenomen relevantie en prestatieverwachting hierin een belangrijke rol. In deze blog is te lezen waarom deze factoren van belang zijn voor succesvolle sociale media advertenties.

Interactiviteit

Wanneer een sociale media advertentie interactief is, is de kans groot dat de aankoopintentie hoger is dan wanneer er geen sprake is van interactiviteit. Deze verhoogde aankoopintentie heeft twee redenen: interactiviteit in online advertenties zorgt voor meer hedonistische motivatie en voor een hogere prestatieverwachting bij klanten. Een interactieve advertentie wordt nuttiger en leuker gevonden om te volgen en dit leidt dan weer tot een grotere motivatie om de gepromote producten of diensten uit de advertentie te kopen. Daarnaast hecht interactiviteit meer belang aan de mening van de klant. Een interactieve advertentie maakt het mogelijk om klanten feedback te laten geven over hun ervaring met de advertentie en producten. Klanten zullen dus een nuttige en uitzonderlijke ervaring hebben wanneer ze kunnen interacteren met sociale media advertenties. 

Informatie

Uit het onderzoek van Alalwan bleek dat de informatie in een online advertentie een voorspeller is van prestatieverwachting. Dit betekent dat klanten eerder gemotiveerd  zijn om een product te kopen als ze advertenties op sociale media beschouwen als een waardige bron van informatie. Tegenwoordig kijken klanten steeds vaker naar sociale mediaplatforms als een belangrijke bron van informatie. Bovendien bevatten sociale mediaplatforms zowel klant-gegenereerde als merk-gerelateerde content vanwege de interactiviteit die plaatsvindt online. Dit zorgt ervoor dat sociale media advertenties als rijkere informatiebronnen worden beschouwd dan traditionele advertenties. Wat dit effect nog meer versterkt, is dat online advertenties makkelijker af te stemmen zijn op de klant. 

Waargenomen relevantie

Zolang klanten het gevoel hebben dat advertenties op sociale media overeenkomen met hun eigen voorkeuren en interesses, zijn ze eerder geneigd om de producten van de online advertenties te kopen. Het handige van sociale mediaplatforms voor bedrijven is dat sociale media advertenties heel nauwkeurig aangepast kunnen worden aan de levensstijl, kenmerken, behoeften en interesses van de klanten. Daarnaast bereiken sociale media advertenties vaker klanten dan traditionele advertenties. Ook bleek uit het onderzoek dat gepersonaliseerde online advertenties relevanter, nuttiger en productiever gevonden worden door klanten. Dus wanneer de waargenomen relevantie door klanten als hoog ervaren wordt, heeft dit positieve invloed op de aankoopintentie. 

Prestatieverwachting

Tot slot, zoals al eerder genoemd, heeft prestatieverwachting een sterke invloed op de aankoopintentie van klanten. Klanten die advertenties op sociale media voordelig vinden, zijn eerder geneigd om de producten van deze advertenties te kopen. Zoals ook al gezegd, verbeteren een hoge mate van interactiviteit en informatie van sociale media advertenties de perceptie van de klant. Klanten vinden interactieve en informatieve online advertenties nuttig. Bovendien bleek dat klanten sociale media advertenties als relevant beschouwen en ze de advertenties associëren met hun voorkeuren en vereisten. Dit weerspiegelt de houding en perceptie van de klant ten opzichte van advertenties op sociale media.

Om het meeste te halen uit social media advertising wordt dus aangeraden om interactieve en gepersonaliseerde advertenties te creëren die waardevolle informatie voor de klanten bevatten. Wanneer een sociale media advertentie daaraan voldoet, zal de klant een hogere prestatieverwachting hebben  dan wanneer er geen rekening gehouden wordt met de behoeften van de klant. Daarnaast zorgen sociale mediaplatforms voor een groot bereik, dus nog meer kans dat jouw advertenties zullen slagen!