Web & Media

Je kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Websites ontwikkelen
 • Websites onderhouden
 • Webcare
 • Merkidentiteit bepalen
 • Quickscan Web & Media
 • Posters of flyers
 • Workshop Social Media
 • Twitter pagina
 • Facebook pagina
 • Snapchat
 • (Bedrijfs)magazines
 • Cursus social media

Taal & Tekst

Je kunt bij ons onder meer terecht voor:

 • Vertalingen
 • Teksten herschrijven
 • Teksten redigeren
 • Teksten voor Twitter en/of Facebook
 • SEO-proof maken van teksten
 • Quickscan taal & tekst

Kweek gaat als volgt te werk:
Wanneer de details van de opdracht helder zijn gaat Kweek op zoek naar de meest geschikte student. Samen met onze projectleider gaat deze student aan de slag met de opdracht. De student kan zijn kennis uit de collegebanken direct toepassen. Deze kennis is actueel, fris en relevant. Door deze manier van werken doet de student werkervaring op en profiteert de klant van de zachte prijs. Klant blij, student blij, Kweek blij!