Moederdag

De winkels liggen weer vol met luxe bonbons, heerlijke douchegel en chique verwenpakketjes versierd met hartjes en teksten als ‘I love mama’. Dat kan maar één ding betekenen: het is bijna Moederdag. Komende zondag (13 mei) is het alweer de tweede zondag in mei, wat betekent dat het Moederdag is. Op deze dag vieren we het moederschap en worden alle moeders verwend met een ontbijtje op bed, cadeautjes, zelfgemaakte gedichtjes en worden ze vrijgesteld van huishoudelijke klusjes. Het is dé dag om je moeder te laten merken hoe bijzonder ze voor je is!

Moederdag kent zijn oorsprong in het oude Griekenland, waar Rhea, de Grote Moeder der goden, werd vereerd. De moderne versie van Moederdag werd voor het eerst georganiseerd in Amerika in 1908 door Anna Marie Jarvis om haar moeder te herdenken. In 1914 riep president Woodrow Wilson elke tweede zondag in mei uit tot Mother’s Day, waardoor Moederdag werd omgetoverd tot een nationale feestdag in Amerika. In Nederland wordt Moederdag ook op de tweede zondag in mei gevierd, maar dit is niet overal zo. In Frankrijk valt Moederdag juist op de laatste zondag van mei en in Spanje wordt ‘El día de la Madre’ gevierd op de eerste zondag. In het Verenigd Koninkrijk vieren ze Moederdag veel eerder in het jaar, namelijk op de vierde zondag van de vastenperiode, dus drie weken voor Pasen. Antwerpen viert het weer veel later, pas op 15 augustus.

Eigenlijk vind ik dat we niet alleen op Moederdag, maar ook op elke andere dag het moederschap zouden moeten vieren. Mijn moeder staat namelijk, hoe cliché ook, altijd voor mij klaar en heeft er alles voor over om mij gelukkig te maken. Dit uit zich in grote, maar voor mij eigenlijk vooral ook in de kleine dingen. Zo staat ze elke ochtend met mij mee op om samen thee te drinken voordat ik weg moet, zal ze altijd mijn privé taxi zijn als ik ergens moet zijn, kookt ze altijd voor iedereen iets wat hij of zij lekker vindt en zal ze nooit moe worden van mijn verhalen of mijn geklaag. Ze weet precies wat ze wel en niet moet zeggen op bepaalde momenten en geeft me haar onvoorwaardelijke liefde. Ik zou, nogmaals een cliché, niet weten wat ik zonder mijn moeder zou moeten.

Dankzij mijn moeder heb ik uiteindelijk besloten om een bestuursjaar bij Kweek te gaan doen. Het leek me super tof en leerzaam, maar ik twijfelde of het wel echt iets voor mij was. Toen ik haar erover vertelde was ze gelijk enthousiast en moedigde ze me aan om het te doen (ik citeer: “Dit is hartstikke gaaf, je zou goed stom zijn als je deze kans niet zou aanpakken”). Hier ben ik haar achteraf erg dankbaar voor, want het bevalt me super goed bij Kweek. Zo zie je maar weer wat moeders allemaal wel niet teweegbrengen. Zorg er dus voor dat je je moeder duidelijk maakt hoe belangrijk ze voor je is. Koop een leuk cadeau, breng haar een ontbijtje op bed, kook een chique dinertje of geef haar gewoon wat extra complimentjes. En zet alvast in je agenda: volgend jaar valt Moederdag (in Nederland) op 12 mei, be prepared!

Mother’s Day

The shops are full of luxury chocolates, delicious shower gels and chic pampering packages decorated with hearts and texts like ‘I love mama’. This can only mean one thing: it is almost Mother’s Day! Next Sunday (May 13th) it is already the second Sunday in May, which means it is Mother’s Day. On this day we celebrate motherhood and all mothers are pampered with breakfast in bed, presents, self-made poems and they are exempt from household chores. It is the day to show your mother how special she is for you!

Mother’s Day originates from the ancient Greece, where Rhea, the Great Mother of the Gods, was worshiped. The modern version of Mother’s Day was first organized in America in 1908 by Anne Marie Jarvis to commemorate her mother. In 1914, President Woodrow Wilson proclaimed Mother’s Day every second Sunday in May, turning Mother’s Day into a national holiday in America. In the Netherlands Mother’s Day is also celebrated on the second Sunday in May, but this is not the case in every country. In France, Mother’s Day takes place on the last Sunday of May, while in Spain, ‘El día de la Madre’ is celebrated on the first Sunday. In the United Kingdom they celebrate Mother’s Day much earlier in the year, namely on the fourth Sunday of the Lent, so three weeks before Easter. Antwerp celebrates it much later, on the 15th of August.

Actually, I think that we should celebrate motherhood not only on Mother’s Day, but also on every other day. My mother is namely, how cliché, always ready for me and would offer anything to make me happy. This expresses in large, but actually for me mainly in the small things. She rises with me every morning to drink tea together before I have to leave, she will always be my private taxi when I have to be somewhere, she always cooks something for everyone that he or she likes and she will never get tired of my stories or my complaining. She knows exactly what she should say or should not say at certain times and gives me her unconditional love. I would not know, once again a cliché, what I should do without my mother.

Thanks to my mother, I finally decided to do a board year at Kweek. It seemed super cool and instructive, but I doubted it was really something for me. When I told her about this she was immediately enthusiastic and encouraged me to do it (I quote: “This is really cool, you would be very stupid if you don’t take this opportunity.”) I am very grateful to her afterwards, because I like it very well at Kweek. So you see again what mothers can all bring about, so make sure you tell your mother how important she is to you. Buy a nice gift, bring her breakfast in bed, cook a fancy dinner or just give her some extra compliments. And put in your agenda: next year Mother’s Day (in the Netherlands) is celebrated on 12 May, so be prepared!