Bedrijfsbezoek Bol.com

Op vrijdagochtend 18 mei vertrokken we met 25 Kweek’ers naar Utrecht om daar het hoofdkantoor van bol.com te bezoeken. Tijdens ons bedrijfsbezoek stelde oud-Voorzitter en medeoprichter van Kweek Pim Nauts ons voor aan bol.com, gaf Arien Mol een workshop in visueel communiceren, werd een case over data behandeld en kregen we een rondleiding door het gebouw. Het was een drukke maar erg leerzame en leuke dag! Zoals op vrijdag bij bol.com traditie is sloten we deze geslaagde dag af met een borrel, waar er door Kweek’ers genetwerkt kon worden met medewerkers van bol.com.

Aan het begin van het bedrijfsbezoek hebben we het ook over het ontstaan van Kweek gehad. Bijna 10 jaar geleden was een groep communicatie- en informatiewetenschappen studenten namelijk op studiereis naar Berlijn en dachten ze na over hun studie. Zij vonden het eigenlijk wel jammer dat er niet genoeg aandacht voor de praktijk tijdens hun studie was en besloten ze een bedrijfje op te richten dat studenten aan opdrachtgevers koppelde om opdrachten uit te voeren. En zo ontstond Kweek. Bijna 10 jaar later draait Kweek nog steeds en bieden we studenten nog steeds de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen!

Bol.com

Iedereen in Nederland en België kent bol.com wel, of je er nu regelmatig iets koopt of je alleen de grappige reclames op Facebook langs ziet komen. Bol.com is gegroeid tot een van de grootste bedrijven van Nederland. Super leuk natuurlijk dat wij een kijkje mochten nemen hoe het er bij bol.com aan toe gaat! Tijdens onze rondleiding door het hoofdkantoor hebben we niet alleen villa Flappie (bekend van de kerstreclame) gezien , maar kwamen we erachter dat bol.com zijn eigen escaperoom aan het bouwen is en zagen we de game room van bol.com waar medewerkers Fifa toernooien houden. Daarnaast beschikt bol.com ook over twee sportzalen en kun je je inschrijven voor groepslessen om tijdens je werk weer even helemaal zen te worden tijdens een yoga les.

Visueel communiceren en een case study

Na de introductie werd er een workshop visueel communiceren gegeven. De studenten leerden hoe makkelijk het is om dingen visueel weer te geven. In sommige gevallen gaat dit sneller dan een heel verhaal op te schrijven. Het is ook in een oogopslag duidelijk wat bedoelt wordt. We leerden hoe je met makkelijke vormen allerlei verschillende dingen visueel kon weergeven. Arien leerde de studenten dat iedereen kon tekenen. Zo werd er met succes getekend van het proces van brood roosteren tot het woord marketing. Na deze leerzame workshop was het tijd voor lunch, waarna we in groepjes van vijf man aan een case study over GDPR gingen werken. We konden tijdens deze case study onze geleerde kennis over visueel communiceren meteen toepassen, omdat we onze bevindingen op een poster visueel moesten weergeven en vervolgens in groepen moesten presenteren.

Heb jij nu zin gekregen om je visuele communicatie skills een keer te gebruiken? Of was je bij de workshop en heb je zin om je nieuw aangeleerde visueel communiceer skills verder te ontwikkelen of op te frissen? Kom dan op maandag tussen half 10 en half 5 langs de kweek kamer (E203). Hier liggen de stiften van het bedrijfsbezoek op je te wachten.

Company visit bol.com

 

Friday morning May 18th 25 Kweek’ers went to Utrecht to take look inside the headquarters of bol.com. During this company visit former Chariman and co-founder of Kweek introduced us to Bol.com, Arien Mol gave us a workshop in Visual Communication, a case was introduced and we got a tour through the headquaerter. It was a busy but interesting day. Every friday it is tradition to end the week with a drink at bol.com. For us this was a nice ending to a great day and this meant that Kweek’ers could network with the employees of bol.com.

At the begining of the companyvisit we talked about how Kweek was founded. Almost 10 years ago, a group of communication and information sciences students were on a studytrip to Berlin and wre thinking about their study. They believed there was not enough focus on gaining practical experience during their study and decided to found a company which links students to clients in order for them to gain practical experience by doing a study related job for the client. This is how Kweek was brought to life. Almost 10 years later Kweek is still around and we still offer student the oppertunity to gain practical knowledge during their study!

Bol.com

Everyone in the Netherlands and Belgium probably knows bol.com, no matter if you are a regular costumer or only see the funny ads on Facebook. Bol.com has become one of the biggest comanies of the Netherlands. So it was an honor that we were allowed to take a look behind the scenes of how thing are done at bol.com! During our tour through the headquarters we did not only see villa flappie (known from the christmas ads), but we also learned that bol.com was building their own escaperoom and we saw their game room were employees can participate in a fifa tournament. Bol.com also had two gyms and you could take yoga calsses to become completely zen again during work.

Visual communication and a case study

After the introduction we had a workshop in visual communication. The students learned how easy it is to visually present stuff. In some cases this is even faster than writing things down. It also makes it clear what is meant within seconds. We learned how to use easy and different shapes to visually present a lot of concepts . Arien taught the students that everyone can draw. So the process of toasting bread and the word marketing were succesfully drawn. After this workshop it was time for lunch. Once lunch was finished we divided the group into small groups of 5 to work on a case study about GDPR. During this case study we could put our learned visual communication skills to use, because our findings were presented on a hand-drawn poster.

Are you excited to use your visual communication skills? Or did you participate in the workshop and want to put you new skills to the test? Stop by the Kweek room (E203) on Monday between 10 and 16:30. The markers from the workshop are waiting for you.