International Women’s Day

Het is vandaag, donderdag 8 maart, Internationale vrouwendag. Een dag gericht op de emancipatie van de vrouw in de maatschappij. En hoewel Nederland al een heel eind op weg is, heeft iedereen misschien wel eens een aanvaring gehad met ouderwetse denkbeelden gerelateerd aan de emancipatie van de vrouw. Ik weet het nog goed, toen ik 12 jaar oud was liep ik rond op de basisschool en vroeg één van de moeders van andere meisjes mij: ‘Vind je het dan niet jammer? Dat je moeder altijd aan het werk is?’ Mijn antwoord van toen is hetzelfde als die vandaag de dag zou zijn: ‘Hoezo zou ik dat jammer vinden? Mijn moeder is toch ’s avonds thuis?’.

Ik ben opgegroeid met twee fulltime werkende ouders. Vanuit de basisschool gingen mijn zus en ik door naar de naschoolse opvang. Daar speelde we dan Mario Kart op de Nintendo Wii met onze buurjongens en aten we met zijn allen rijstwafels. En als het dan 17.30u was kwam mijn moeder óf mijn vader ons ophalen, om thuis avond te eten en daarna lekker met zijn allen op de bank tv te kijken. Dit was de normaalste zaak in de wereld voor mij: overdag werken je ouders, en ’s avonds ben je met zijn allen thuis. Maar volgens sommige mensen was dat raar, die keken mij dan veroordelend aan en vonden het zielig, die kinderen waarvan de moeder overdag niet thuis was.

Nu heb ik nog altijd het idee dat ik niet onomkeerbaar beschadigd ben geraakt van mijn jeugd. Ik zou zelfs durven beweren dat ik een hele gelukkige jeugd heb gehad. Dus waarom waren sommige mensen er dan zo van overtuigd dat dat slecht was? Het is blijkbaar nog steeds een diepgeworteld stereotype in de Nederlandse samenleving: de man werkt en de vrouw zorgt voor de kinderen. En dit zie je zelfs terug in de cijfers: in 2016 werkte maar 25% van de vrouwen fulltime, tegenover 74% van de mannen.

Natuurlijk zeg ik daarmee niet meteen dat dit slecht is. Er zijn uiteraard genoeg vrouwen die er bewust voor kiezen of echt gelukkig worden van het zorgen voor hun kinderen. Wat mij echter wel stoort, is dat mensen die vervolgens projecteren op anderen, en dan ook op hun kinderen. Als vrouwen willen werken en daarnaast een kinderwens hebben moet dit mogelijk zijn, het is tenslotte toch 2018?

Vandaag is het internationale vrouwendag, waarop het doel is dit soort zaken, en andere vrouw gerelateerde thema’s aandacht te geven. Nu staat Kweek ver boven het gemiddelde in die verhouding tussen mannen en vrouwen: 6 vrouwen aan de top! Als dit soort zaken door heel de wereld nu geaccepteerd zouden zijn, dán zijn we weer een stapje dichterbij gelijkheid.

International Women’s Day

Today, Thursday March 8th, it is International Women’s Day. A day focused on the emancipation of women in our society. And while the Netherlands is definitely taking steps in the right direction, I believe everyone will have had to deal with outdated views concerning the emancipation of women in general. At least, I still remember it clearly. When I was 12 years old, I was walking around primary school when one of my friend’s mothers asked me: ‘But doesn’t it bother you? That your mother is always at work?’. My answer back then is still the same as it would be today: ‘Why would that bother me? My mom is at home at night, isn’t she?’.

I grew up with both my parents working full time. After the last classes of the day, my sister and I went to after-school care. There, we would play Mario Kart on the Nintendo Wii with the boys from across the street and eat snacks together. And when it was 17.30h my mother or father would come to pick us up, to eat dinner at home and watch TV on the couch afterwards. This was a typical day for me: during the day your parents work and at night everyone is at home. But according to some people this was weird, they would look at me judging and feel sorry for us, those children whose mother wasn’t at home to take care of them during the day.

Now, I would say I have not become irrevocably damaged by my childhood. I would even dare to say I had a vey happy childhood. So why were some people so convinced it was terrible? Apparently, there is still a very deep-rooted stereotype in Dutch society: the man is supposed to work while the woman stays at home to take care of the children. And research supports this: in 2016, only 25% of the women in the Netherlands worked full time, as opposed to 74% of the men.

Of course, I am not trying to say there is something inherently wrong with this. There are enough women that actively choose not to work full time when they have children and like to stay at home and care for them. What does bother me, is the fact that some people try to project their opinions about this on others, and on other people’s children. If women want to work and still have children, this should be an option, we are living in the year 2018!

Today is International Women’s day, which tries to focus on problems like these, and other women related themes. And while Kweek is doing pretty well concerning the ration of men and women: 6 women in the board, there is still a lot to be done. If things like this would be generally accepted in the world, we would be one more step closer to equality.

– Jessica –