De vorige blog had het er ook al kort over, maar nu is het helaas alweer voorbij: vakantie! Maar niet getreurd, er komen nog meer vakanties aan. Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse vacantia dat staat voor vrije tijd. Betekent vrije tijd dat we na een periode van deadlines, werk en verplichtingen ineens in een gat van verveling vallen? Natuurlijk niet!

De meeste Nederlanders gaan in de zomer naar het buitenland op vakantie. In totaal boekten Nederlanders vorig jaar 36,7 miljoen vakanties. Een mooie gelegenheid om de cultuur te ontdekken, mooie steden te bezoeken, en lekker te ontspannen. Het is echter ook een mooie gelegenheid om een nieuwe taal te leren! Jezelf verstaanbaar maken in een andere taal is natuurlijk heel handig, maar deze ook volledig begrijpen is een leuke vaardigheid die je kunt ontwikkelen wanneer je in het buitenland verblijft. Zoals taalpsycholoog Frank Smith ooit zei: “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way”. Het leren van een tweede (vreemde) taal kan er dus voor zorgen dat je nog meer uit je vakantie haalt doordat je met de bevolking kunt communiceren en de cultuur van dichtbij kunt meemaken.

Het leren van een nieuwe taal is niet alleen handig op vakantie, maar kan persoonlijk ook enkele voordelen hebben. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dat mensen die één of meer buitenlandse talen spreken als aantrekkelijker worden gezien. Mocht je dus nog geen geluk hebben gehad in de liefde (of als je indruk op iemand wilt maken), volg dan een taalcursus of boek snel een vakantie naar Spanje, Italië of Ierland. Spaans, Italiaans en Iers worden namelijk gezien als de talen met het meest sexy accent! Een goede reden om de taal te leren wanneer je op vakantie bent, maar ook een goede reden om je niet te vervelen wanneer je thuis blijft tijdens de vakantie.

Mocht je al gelukkig zijn in de liefde, hebben we ook voor jou nog een goede reden om een nieuwe taal te leren. Het leren van een vreemde taal heeft namelijk invloed op je intelligentie! Het spreken, maar ook leren van nieuwe talen heeft positieve effecten op het functioneren van je brein. Zo is het goed voor geheugencapaciteit, multitasking, aandacht, gezondheid en creativiteit.

Er zijn dus allerlei redenen om een vreemde taal te leren, maar uiteindelijk blijkt het voor iedereen vooral een leuke ervaring om te doen tijdens je vakantie. Zelf heb ik dit jaar met een vriendin een aantal woorden Italiaans geleerd dankzij de bevolking die heel behulpzaam was en het leuk vond om ons wat woordjes bij te leren. Ook hebben we het WK-voetbal gevolgd met Italiaans commentaar en een film gekeken in het Italiaans (oké we hadden misschien ook geen keuze met alleen maar Italiaanse zenders, maar het heeft heel wat lachwekkende momenten opgeleverd)! Je hoeft je dus zeker niet te vervelen op vakantie en het is stiekem wel leuk om dingen te leren zolang het geen verplichte stof is!

 

What a strange language

The previous blog already mentioned it shortly, but now it is unfortunately already over: vacation! Even though the summer vacation is over, there are a lot of other vacations left this year. The word vacation is derived from the Latin vacantia which means ‘free time’. Does this free time mean that after a period of deadlines, work and obligations that we suddenly fall into a hole of boredom? Of course not!

During the summer, most Dutch people go on vacation abroad. In total, the Dutch booked 36.7 million vacations last year. Visiting a foreign country is a great opportunity to discover the culture, visit beautiful cities, and relax. However, it is also a great opportunity to learn a new language! Speaking the language in a foreign country is of course very useful, but understanding it completely is a nice skill that you can develop when you are staying abroad. As language psychologist Frank Smith once said: “One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way”. Learning a second (foreign) language can ensure that you make the most of your vacation. By understanding a foreign language you are able to communicate with the population and therefore see and experience more of the culture in that country.

Learning a new language is not only useful on vacation, but can also have some advantages for yourself. Research shows that people who speak one or more foreign languages are seen as more attractive. So if you do not have much luck in love (or if you want to impress someone) you can attend a language course or go on vacation to Spain, Italy or Ireland because Spanish, Italian and Irish are seen as the languages with the sexiest accent! A good reason to learn the language when you are on vacation, but also a good reason not to get bored when you are at home during your vacation.

If you are already happy on love, there is another good reason for you to learn a new language. Learning a foreign language has an effect on your intelligence! Speaking, but also learning new languages has positive effects on the functioning of your brain. It is good for memory capacity, multitasking, attention, health and creativity.

So there are all kinds of reasons to learn a foreign language, but in the end it turns out to be a fun experience for everyone during the vacation. This year, I have learned a few words of Italian with a friend thanks to the Italian population who were very helpful and enjoyed learning us some foreign words. We even watched the World Cup football with Italian comment and watched a movie in Italian (okay, maybe we did not have a choice because we only had Italian channels, but it has caused a lot of hilarious moments)! So you certainly do not have to get bored during your vacation and it is secretly fun to learn things as long as it is not compulsory 😉