Google Hangouts: Kweek approves!

‘‘Formele opening en welkomstwoord, mededelingen, vaststelling van de agenda, notulen van de vorige vergadering, en ga zo nog maar even door. Ergens tussendoor raakt een hamertje nog het tafelblad en valt er rondom de tafel een akelige stilte. Formeel vergaderen; dat is niet zo ons ding.’’