SEMIE

picture-5

Seminar i.s.m studievereniging FloW

Medio Maart organiseert Kweek een seminar samen met de Formele Activiteiten Commissie (FAC) van studievereniging FLoW voor zowel ACW als CIW studenten. Het thema zal dan ook op het snijvlak van communicatie/marketing en cultuur liggen.

De FAC van FloW organiseert activiteiten voor de FLoW-leden die rechtstreeks verband houden met de CIW studies. Daarnaast heeft FLoW ook de functie van studievereniging voor ACW-studenten, dat zie je bijvoorbeeld terug in de commissie AMUSE (in samenwerking met Studium Generale) en de FAC.

Kweek kan FLoW helpen bij het koppelen van ACW en CIW in studiegerelateerde activiteiten doordat we nauwer verbonden zijn met het bedrijfsleven en over een ruimer budget beschikken. Dat gaan we dan ook doen. FLoW biedt Kweek daarmee de kans rechtstreeks met studenten in contact te komen en de banden met bedrijven aan te halen door bijvoorbeeld het terugkoppelen van de uitkomsten van de workshops (zonder dat bedrijven daar iets voor verschuldigd zijn). Ook kan Kweek zo studenten die nog niet voor opdrachten ingezet zijn toch praktische relevantie bieden. Dat is voor alle partijen een interessante propositie, op termijn gaan we dit soort initiatieven dan ook vaker ontplooien. Een selecte groep studenten van zowel FLoW als Kweek krijgt de kans het seminar bij te wonen.

Als SEMIE-lid namens Kweek ben je gedurende een korte periode bezig met het opzetten van het seminar, samen met de andere commissieleden. Het seminar zal gericht zijn op het vermarkten van cultuurproducten voor jongeren. Het budget moet bepaald worden, de begroting moet opgesteld, contact met bedrijven en sprekers moet gelegd worden, we moeten een locatie vinden etc. Kortom: het moet geregeld worden. Vaststaat dat er een spreker van een Vlaams Trendwatchingbureau, dat ieder jaar een groot onderzoek houdt onder jongeren over wat voor technologie ze gebruiken of wat ze in hun vrije tijd ondernemen, een presentatie komt geven. Verder kun je denken aan een creatief team dat komt vertellen over hun werk en de workshop begeleidt.

Een ideaal SEMIE-lid is communicatief vaardig, heeft zicht op wat zowel FLoW als Kweek willen bereiken, belt eerder dan dat hij/zij mailt als je iemand nodig hebt (en dan ook totdat er opgenomen wordt) én begrijpt hoe je een inhoudelijk seminar interessant maakt voor studenten die eigenlijk niet zo goed weten wat de andere deelnemers nu precies studeren of waar die werelden elkaar ontmoeten. Je moet ook weten hoe een computer aangaat en handig met muis/toetsenbord zijn.

Op onze beurt bieden we je een bult ervaring en kennismaking met zowel FLoW/FAC als Kweek en deelnemende bedrijven. Wie weet wat dat oplevert!

Geïnteresseerden schrijven zich hieronder in.

Inschrijven

NB: we hebben wat problemen met het online-inschrijfformulier. Onze excuses.
Totdat we de fout gevonden hebben de vraag om onderstaande te kopiëren, aan te vullen en naar info@kweekcommunicatie.nl te sturen (als je een lokale mailclient gebruikt worden de velden automatisch ingevuld als je klikt). Zet ‘Aanmelding SEMIE’ in het onderwerpveld alsjeblieft. Dank je wel!

– Naam
– Studie/jaar
– Ervaring (in max 2 zinnen)
– Motivatie (in max 4 zinnen)
– Telefoonnummer
– Opmerkingen