[Kweekvacature] Jos over het voorzitterschap

Het huidige bestuur van Kweek wordt aangevoerd door Jos, derdejaars Tekst & Communicatie-student. Hij houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken bij Kweek, de plannen voor de toekomst, houdt een oogje in het zeil bij de lopende projecten en helpt af en toe...